Welkom

Welkom bij stichting oude begraafplaats

De Stichting stelt zich ten doel om de culturele en historische waarden van de begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat te Gouda in stand te houden. Zij wil dit bereiken door alle grafstenen te inventariseren, documentatie over de begraafplaats te verzamelen, graven te conserveren en te restaureren en onderzoek te doen naar nabestaanden. Daarnaast worden activiteiten op en rond de begraafplaats georganiseerd en worden donateurs en fondsen geworven. 

 

De Stichting Oude Begraafplaats Gouda is een non-profitorganisatie.

Uit hoofde hiervan worden alle (bestuurs)activiteiten door onbezoldigde vrijwilligers verricht. ANBI:807378690

> Bezoekerscentrum> Geschiedenis> Activiteiten > Grafmonumenten> Publicaties> Over ons

 

Nieuw op de site

We hebben de inventarisatie op de website uitgebreid. Bij een aantal graven kunt u doorklikken op het item Meer Informatie. U krijgt dan extra informatie over één of meerdere personen, die in het graf begraven liggen. Soms komt het voor dat het graf geen steen heeft! De meeste gegevens hebben we ontvangen van nabestaanden. Alle informatie over militairen is verzameld door dhr Koos Carlie. Sommige stukjes zijn gemaakt door vrijwilligers van de Stichting.Er worden regelmatig stukjes bijgeplaatst.

> Graven met meer info

 

Video RTV Gouwestad

RTV Gouwestad is op bezoek geweest bij de Oude Begraafplaats.
Bekijk hieronder de video: