Welkom

Doelstelling

De Stichting Oude Begraafplaats stelt zich ten doel om de culturele en historische waarden van de begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat te Gouda in stand te houden. Zij wil dit bereiken door alle grafstenen te inventariseren, documentatie over de begraafplaats te verzamelen, graven te conserveren en te restaureren en onderzoek te doen naar nabestaanden. Daarnaast worden activiteiten op en rond de begraafplaats georganiseerd en worden donateurs en fondsen geworven. Zie verder de pagina Activiteiten.

 

Openingstijden

maandag t/m zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

zondag: 12.00 - 16.00 uur

 

Bestuur

Peter Overkamp (voorzitter)

Nelleke van Dijk (secretaris)

Wil Bik (penningmeester)

Koos Massar (informatie graven)

Severt van der Stad (restauratiezaken)

Bieneke van Wely (educatieve activiteiten)

Nico Koning (technische zaken)

 

Consul oorlogsgravenstichting: Piet Streng

 

N.B.: De bewoners van de aula zijn niet op enigerlei wijze verbonden aan de Stichting Oude Begraafplaats. Gelieve dus niet aan te bellen.