Financieel jaarverslag 2013

Betaalrekening NL78 INGB 008033902

Overzicht 2013                                 

Saldo 31
december 2012
6090,84   Afrekening
betalingsverkeer 
106,59
Donaties
2012 (5x) 
87,00   Ontvangen
donaties 2012
87,00
Donaties
2013 (114x) 
2427,50      Streekarchief
koffiegeld
40,00
Donaties 2013
(eenmalig)  
40,00   Kamer van
Koophandel 
24,08
Donaties
2014 (4x)
70,00   Rekeningen i.v.m.
onderhoud
915,77
KN: NONREF 1250,00     Historisch
Platform
30,00
Boeken 24-04 60,00   Graftrommel  21,24
Terugboeking KvK          24,08   Nieuwsbrief:
drukkerij 
181,50
Zerk H.
Vermeulen (zwarting) 
50,00   idem: enveloppen 5,11
Grafverfraaiing
A. van Kempen 
50,00   idem: postzegels         81,00
Grafplaatje 80,00   2e Nieuwsbrief:
drukkerij
181,50
      idem: enveloppen
(zie 2014)    
--
      idem: postzegels 88,00
      Grafplaatje    35,00
      Factuur website  108,90
      Flyers Luma  71,63
      Bloemen 4 mei   120,00
      Saldo 31
december 2013          
8132,10
         
TOTAAL 10.229,42     TOTAAL 10.229,42   

 

Saldo bankrekening                          8132,10             

Saldo spaarrekening                         5567,26
                                               13.699,36