Jaarverslag

Jaarverslag: Stichting Oude Begraafplaats Gouda 2012.

 

Bestuurlijke samenstelling:

Voorzitter: Ed van Rossum(1 jan 2012).

Secretaris: Arie de Geus ( juni 2012).

Penningmeester: Henk van Reenen(  sept 2007 )

Leden: Nico Koning

             Koos Massar (inlichtingen over begraven personen),kascommissie

             Cees van Miert(deelnemer Historisch platform)

             Inez Meter (inlichtingen over begraven personen en as verstrooiing)

             Severt van der Stad: onderhoud

             Bieneke van Wely: rondleidingen en kascommissie

Redactie periodiek: A de Geus, E van Rossum, K Massar en B van Wely.

Website: A de Geus, K Massar en E van Rossum.

Werkzaamheden begraafplaats : C van Miert, K Massar en S van der Stad.

 

Medewerkers: Mw.W Massar, mw. A Strootman en dhr.L van Vreumingen.

 

Het jaar 2012.

 

-Vergaderingen 5maal.

-Periodiek twee maal verschenen.

-Aantal open dagen 3.( totaal aantal bezoekers 70).

-Rondleidingen:

-Werkavond met medewerkers van Croda door Koos Massar, Severt van der Stad, Cees van Miert en

  Ed van Rossum.

-Vergaderingen Historisch platform 3 maal door Cees van Miert.

- Medewerking aan 4 mei herdenking  door Inez Meter, Bieneke van Wely,Severt d Stad,Koos Massar,   

  Henk van Reenen.

-Betrokkenheid bij as verstrooiing 3 maal door Koos Massar

 

 

Het goedgekeurde financiële verslag van de stichting ligt ter inzage bij de penningmeester.