jaarverslag-2013

Jaarverslag Stichting Oude Begraafplaats Gouda 2013

 

Bestuurlijke samenstelling

Voorzitter: Ed van Rossum (januari 2012).

Secretaris: Arie de Geus (juni 2012).

Penningmeester: Henk van Reenen (september 2007 )

Leden:

Redactie/opmaak periodiek: Arie de Geus, Ed van Rossum, Koos Massar, Anneke Strootman

Websitebeheer: Arie de Geus, Koos Massar en Ed van Rossum.

Archivering:  Koos en Wil Massar

Aantal donateurs: 165

 

Activiteiten in 2013

 

Overige aandachtspunten