Contact

Algemeen

Adres Oude Begraafplaats:

Prins Hendrikstraat 3, 2802 JA  Gouda.

 

Voor algemene reacties, op- en aanmerkingen, vragen en suggesties kunt u contact opnemen met:

Koos Massar

info@oudebegraafplaatsgouda.nl  

 

Bestuur

Peter Overkamp (voorzitter)

Nelleke van Dijk (secretaris)

Wil Bik (penningmeester)

Koos Massar (informatie graven)

Severt van der Stad (restauratiezaken)

Bieneke van Wely (educatieve activiteiten)

Nico Koning (technische zaken)

 

Consul oorlogsgravenstichting: Piet Streng

 

Donaties

Donaties van minimaal € 12,00 per jaar kunt u overmaken op:

Bankrekening IBAN NL78INGB0008033902 t.n.v. Stichting Oude Begraafplaats Gouda.

Penningmeester: Wil Bik Ronsseweg 1-903 2803 ZA Gouda

Fiscaal nummer van de stichting: 8073.78.690

 

Non-profitorganisatie

De Stichting Oude Begraafplaats Gouda is een non-profitorganisatie.

Uit hoofde hiervan worden alle (bestuurs)activiteiten door onbezoldigde vrijwilligers verricht.

ANBI:807378690

 

Verdere informatie

Voor vragen over de mogelijkheden tot asverstrooiing op de Oude Begraafplaats,

kunt u zich richten tot

info@oudebegraafplaatsgouda.nl

 

 

Voor informatie over graven kunt u zich richten tot:

Koos Massar

info@oudebegraafplaatsgouda.nl