Contact

Algemeen

Adres Oude Begraafplaats:

Prins Hendrikstraat 3, 2802 JA  Gouda.

 

Voor algemene reacties, op- en aanmerkingen, vragen en suggesties kunt u contact opnemen met:

Koos Massar

info@oudebegraafplaatsgouda.nl  

 

Bestuur

Peter Overkamp (voorzitter)

vacant (secretaris)

Wil Bik (penningmeester)

Koos Massar (informatie graven)

Severt van der Stad (restauratiezaken)

Bieneke van Wely (educatieve activiteiten)

Nico Koning (technische zaken)

 

Consul oorlogsgravenstichting: Piet Streng

 

Donaties

Donaties van minimaal € 15,00 per jaar kunt u overmaken op:

Bankrekening IBAN NL78INGB0008033902 t.n.v. Stichting Oude Begraafplaats Gouda.

Penningmeester: Wil Bik Ronsseweg 1-903 2803 ZA Gouda

Fiscaal nummer van de stichting: 8073.78.690

 

Non-profitorganisatie

De Stichting Oude Begraafplaats Gouda is een non-profitorganisatie.

Uit hoofde hiervan worden alle (bestuurs)activiteiten door onbezoldigde vrijwilligers verricht.

ANBI:807378690

 

Verdere informatie

Voor vragen over de mogelijkheden tot asverstrooiing op de Oude Begraafplaats,

kunt u zich richten tot

info@oudebegraafplaatsgouda.nl

 

 

Voor informatie over graven kunt u zich richten tot:

Koos Massar

info@oudebegraafplaatsgouda.nl