Grafmonumenten A.ee.04

Sectie
A.ee.04

Type

Bedekking

Materiaal

Omrastering

Vormgeving

Staat

Lettertype

Tekst

Opmerking
Open plek : geen steen meer? Er liggen wel brokstukken van de steen. Volgens het grafregister zijn hier begraven : Jacobus Christiaan de Vries, 18 jaar oud, overl. 04-12-1868. Ester Jacoba de Vries - Eschauzier, 57 jaar oud, overl. 19-05-1872.