Grafmonumenten A.ll.06

Sectie
A.ll.06

Type

Bedekking

Materiaal

Omrastering

Vormgeving

Staat

Lettertype

Tekst

Opmerking
Open plek : dit graf is leeg.