Grafmonumenten A.n.07

Sectie
A.n.07

Type

Bedekking

Materiaal

Omrastering

Vormgeving

Staat

Lettertype

Tekst

Opmerking
Open plek : dit graf is nooit gebruikt.