Grafmonumenten A.u.20

Sectie
A.u.20

Type
zandgraf

Bedekking
liggende steen, 192 x 72

Materiaal
hardsteen

Omrastering
ja, 192 x 72

Vormgeving
Een rechthoekige steen met een afgeschuinde rand rondom. Op het hoofdeind staat een kleine steentje met een timpaan er bovenop. Aan de voorzijde is een fotolijstje met foto. Op de steen staan zes palen met standaard doornen kettingen er tussen. De steen ligt op hoge hardstenen banden.

Staat
Steen is op een paar plaatsen gebroken, de foto is sterk vervaagd.

Lettertype
Latijns schrift met schreef, verdiept.

Tekst
Hier Rust | onze | lieve moeder | Klasina de Wilde | wed. van Anne Hukema | geb. te Delfzijl 15 febr. 1865 | overl. te Gouda 6 juni 1926 | Die hier bedrukt met tranen zaait, | zal juichen als hij vruchten maait, | die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, | gaat weenend voort, en zaait het al, | maar hij zal, zonder ramp te schromen, | eerlang met blijdschap weder komen | en met gejuich te goeder uur, | zijn schoven dragen in de schuur | psalm 126.3 vers | Rust in vrede

Opmerking

Grafmonument A.u.20