Grafmonumenten A.x.14

Sectie
A.x.14

Type
zandgraf

Bedekking
liggende steen, 201 x 79

Materiaal
hardsteen

Omrastering
nee

Vormgeving
Een rechthoekige steen met een geprofileerde rand rondom. In de vier hoeken stralen.

Staat
goed, verweerd en een scheurtje.

Lettertype
Latijns schrift met schreef, verheven.

Tekst
Hier rusten | Wed. A. ten Bosch - Doedes | geb. te Ingen 26 jan. 1812 | overl. te Gouda | 13 jan. 1891 | Phi. 1:23 | Lambertus ten Bosch | geb. 8 sept. 1849 | overl. 16 maart 1913 | Sinds 12 aug. 1880 predikant | Bij de Herv. Gemeente | te Gouda. | Die uit de waarheid is, | hoort mijne stem | Joh. 18:37 | M. J. ten Bosch - Scholtens | geb. 27 aug. 1848 | overl. te Gouda 30 jan. 1926 | "En God zal alle tranen van | hunne oogen afwasschen" | Openb. 21:4a | van enkele vrienden

Opmerking
A. ten Bosch - Doedes = Hendrika Antonia Clazina. M. J. ten Bosch - Scholtens = Maria Jeanette.

Grafmonument A.x.14