Grafmonumenten B.a.03

Sectie
B.a.03

Type
zandgraf

Bedekking
staande steen, 97 x 60 stenen banden

Materiaal
marmer

Omrastering
ja, 187 x 75

Vormgeving
De bekroning is een timpaan. In het timpaanveld zijn twee ovale emaille foto's met dubbele palmtakken er om heen. Rondom loopt een verdiepte lijn. Er staan zes palen met daar tussen standaard doornen kettingen.

Staat
steen en foto's verweerd.

Lettertype
Latijns schrift zonder schreef, verdiept.

Tekst
Hier rust | onze lieve vrouw | moeder en grootmoeder | Johanna Maria | van Oostenrijk = Schriek | geb. 19 mei 1863 | overl. 9 oct. 1934 | haar heengaan was vrede | en onze zorgzame vader | behuwd groot en overgrootvader | Cornelis van Oostenrijk | geb. 2 febr. 1865 | overl. 14 april 1948 | Hij ruste in vrede

Opmerking
Gerestaureerd in 2004. .

Grafmonument B.a.03