Grafmonumenten B.a.05

Sectie
B.a.05

Type

Bedekking

Materiaal

Omrastering

Vormgeving

Staat

Lettertype

Tekst

Opmerking
Open plek : leeg graf.