Grafmonumenten B.cc.04

Sectie
B.cc.04

Type
zandgraf

Bedekking
staande steen, 105 x 51

Materiaal
marmer

Omrastering
nee

Vormgeving
De bekroning is een timpaan met uitgezwenkte hoeken. Rondom loopt een verdiepte lijn.

Staat
steen van sokkel en in tweeën gebroken, verweerd.

Lettertype
Latijns schrift zonder schreef, verdiept.

Tekst
Hier rust | onze | innig geliefde vrouw | en | zorgzaam moeder | A. Blazer - v. Eijk | geb. 2 october 1858 | overl. 15 augustus 1929 | en | onze innig geliefde vader | Pieter Blazer | geb. 19 februari 1859 | overl. 25 november 1932 | ps. 23 vers 1 - 4 Op de sokkel staat : Rust Zacht

Opmerking
steen opgegraven.

Grafmonument B.cc.04