Grafmonumenten B.mm.04

Sectie
B.mm.04

Type
zandgraf

Bedekking

Materiaal

Omrastering

Vormgeving

Staat

Lettertype

Tekst

Opmerking
Open plek : geen steen. Volgens het begraafregister liggen hier begraven : Guurtje Boekel - Roeper, 79 jaar oud, overl. 09-07-1950. Cornelis Boekel, 64 jaar oud, overl. 05-04-1936.