Grafmonumenten B.oo.01

Sectie
B.oo.01

Type
zandgraf

Bedekking

Materiaal

Omrastering

Vormgeving

Staat

Lettertype

Tekst

Opmerking
Open plek : geen steen (meer). Volgens het grafregister liggen hier begraven : Dirk Kroon, 71 jaar oud, overl. 17-01-1940. Marinus Vermey, 82 jaar oud, overl. 21-01-1940.