Grafmonumenten B.x.15

Sectie
B.x.15

Type
zandgraf

Bedekking
staande steen, 90 x 42 stenen band

Materiaal
kunststeen + zwart glas

Omrastering
ja, 190 x 75

Vormgeving
Op de steen is een zwarte glasplaat gelijmd waarin de tekst is gegraveerd. Steen en glasplaat hebben een ronde bovenkant. Het staat in het midden van het graf. De stenen band bestaat uit één stuk rondom.

Staat
verweerd , glasplaat in tweeën gebroken.

Lettertype
Latijns schrift zonder schreef, verdiept.

Tekst
Inilah | Koeboerannja | Semi | Di Lahirkan | Di Soerabaya | Pada Tahoen 1894 | Meninggal | di Gouda | Pada Tanggal | 3 januari 1927

Opmerking

Grafmonument B.x.15